Politika privatnosti

UVOD

G-M Pharma zna da vam je stalo do načina na koji se koriste vaši osobni podaci te prepoznaje važnost zaštite vaše privatnosti. Stoga vam želimo prikazati koje osobne podatke prikupljamo, kako upravljamo njima i kako brinemo o njihovoj zaštiti. Također ćete saznati i koja su vaša prava vezana za obradu vaših osobnih podataka. Prikupljanje i obrada vaših podataka provode se u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (EU) (2016/679) te Zakonom o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka. Poduzimamo sve potrebne mjere za osiguranje sukladnosti s pozitivnim propisima.


OSOBNI PODATAK

Osobni podatak jest svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet poznat ili se može utvrditi. Pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.


PRIKUPLJANJE OSOBNIH PODATAKA

Tvrtka će prikupljati i obrađivati osobne podatke samo u slučajevima kada je to propisima dozvoljeno:


• obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza

• kada je ispitanik dao privolu za obradu svojih osobnih podataka

• obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora

• obrada je nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe

• obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa tvrtke ili povezanih društava


G-M Pharma ne prikuplja vaše osobne podatke ukoliko vi izričito ne predate takve podatke.


NAČELA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Sve osobne podatke obrađujemo na zakonit način, u skladu s uvjetima, načelima i standardima Opće uredbe o zaštiti podataka i nacionalnom zakonodavstvu.
G-M Pharma osobne podatke obrađuje u skladu sa sljedećim načelima obrade:

• zakonito, pošteno i transparentno

• u posebne, točno određene i zakonite svrhe

• koristeći samo točne, ažurne, primjerene i relevantne podatke koji su ograničeni na svrhu u koju se obrađuju

• samo onoliko dugo koliko je potrebno radi ostvarenja svrhe obrade i

• štiteći ih od bilo kakve neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja.


Osobitu pozornost posvećujemo obradi posebnih kategorija osobnih podataka. Ne prikupljamo podatke o djeci. Uvjerimo li se kako su takvi podaci preneseni nama bez pristanka roditelja ili zakonskih skrbnika, izbrisat ćemo ih u najkraćem mogućem roku. Pri tom, vodit ćemo se smjernicama koje smo dobili od vas kao roditelja ili zakonskog skrbnika.


SVRHA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Podatke dobivene o vama koristimo u jednu ili više navedenih svrha:


Komuniciranje s vama u vezi pružanja naših usluga i odgovaranje na vaše upite
Informacije koje ispunite (osobne informacije kao što su vaše ime, adresa e-pošte,
organizacija) ili pošaljete izravnom porukom e-pošte biti će obrađene i pohranjene
kako bismo vas mogli kontaktirati i odgovoriti na vaš zahtjev. Ako ste mlađi od 16
godina morate priložiti suglasnost roditelja ili nositelja prije davanja osobnih
podataka.

Sklapanje ugovora i ispunjavanje obveza koje proizlaze iz sklopljenog ugovora

U svrhu marketinške komunikacije

Pristup informacijama o lijekovima za zdravstvene radnike

Provođenje pravnih zahtjeva i rješavanje sporova

Statistika poslužitelja Naš poslužitelj globalne mreže koristi statistički softver. Ti su programi standardno obilježje svih internetskih poslužitelja i nisu karakteristični samo za naše stranice. Takvi statistički programi omogućuju nam da svoje stranice prilagodimo na način da budu što efikasnije i jednostavnije za naše posjetitelje
(utvrđivanje podataka koji najviše ili najmanje zanimaju naše korisnike, prilagođavanje stranica za pojedine internetske preglednike, učinkovitost strukture
naše lokacije te posjećenost naših stranica.)

Upotreba kolačića (Cookies) Kako bi se olakšalo pregledavanje naših internetskih stranica, naš poslužitelj globalne mreže koristi kolačiće. Radi se o jako malim
tekstualnim datotekama koje poslužitelj postavlja na računalo korisnika u svrhu praćenja odabira pojedinih jezičnih varijanti naših stranica, kao i prilikom ulaska na
dijelove stranica koje zahtijevaju unos korisničkog imena i lozinke. Kolačići se ne mogu koristiti za pokretanje programa ili postavljanje virusa na vaše računalo.
Kolačići koje naš internetski poslužitelj postavlja brišu se automatski s vašeg računala na kraju sesije, odnosno onog trenutka kada napustite naše stranice. Pregled naših stranica moguć je i bez uporabe kolačića, ako je vaš internetski preglednik tako podešen.ZBIRKA OSOBNIH PODATAKA

G-M Pharma vodi evidenciju aktivnosti obrada za koje je odgovorna, odnosno u slučajevima kada je u ulozi voditelja obrade ili zajedničkog voditelja obrade. Ta evidencija je u elektroničkom obliku i sadržava najmanje sljedeće informacije:


• ime i kontaktne podatke voditelja obrade i osobe odgovorne za zaštitu osobnih podataka

• svrhe obrade

• opis kategorija ispitanika i kategorija osobnih podataka

• kategorije primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, uključujući primatelje u trećim zemljama ili međunarodne organizacije;

• prijenose osobnih podataka u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju, uključujući ime treće zemlje ili naziv međunarodne organizacije

• predviđene rokove za brisanje različitih kategorija podataka, ako je to moguće

• opći opis tehničkih i organizacijskih sigurnosnih mjera


PRAVA ISPITANIKA

G-M Pharma je svjesna kako su osobni podaci ispitanika njegovo vlasništvo te iako su nam ti podaci neophodni za pružanje usluge, ispitanici u svakom trenutku zadržavaju određena prava u odnosu na obrade njihovih podataka. G-M Pharma osobne podatke obrađuje sukladno pravima ispitanika definiranim unutar Uredbe:

• Pravo na brisanje („pravo na zaborav“)

• Pravo na ispravak

• Pravo na prijenos podataka

• Pravo na prigovor

• Pravo na ograničenje obrade


Ispitanik ima pravo u svakom trenutku zahtijevati realizaciju bilo kojeg od gore navedenih prava. Molimo vas da sve upite uputite na e-mail: zop@g-m-pharma.hr